logo-szpz.png

certyfikatszpz1.jpg  certyfikat_szpz2016.jpg

Skład Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie

- Dyrektor Szkoły: Marzena Wysocka

- Wicedyrektorp: Lucyna Raszkowska - Chmura

- koordynatorki: Hanna Kurjata, Anna Krukowska

- rodzic: Dorota Misior

- intendentka: Iwona Suska

- pani pielęgniarka

- pracownik administracji: Monika Kitowska

- pracownik niepedagogiczny: Barbara Pietraszko   

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: 
- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej;
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań. 
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. 
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli 
i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

NASZE DZIAŁANIA 
- konkursy promujące zdrowy styl życia,
- imprezy z cyklu „Żyj zdrowo!”,
- zawody sportowe,
- pogadanki z pielęgniarką szkolną,
- udział w projektach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „5 porcji zdrowia”,
- obchody Światowego Dnia Zdrowia,
- udział w projektach profilaktycznych,
- warsztaty i szkolenia dla rodziców,
- szkolenia dla nauczycieli i pracowników. 

Nasze działania w obiektywie:

Żyj zdrowo! - Jedz kolorowo!

        dzienzdrowia20183.jpg dzienzdrowia20181.jpg

dzienzdrowia20182.jpg

Zdrowe kanapki od najmłodszych lat...

gdom120173.jpg   gdom120175.jpg   gdom120176.jpggdom120174.jpg

Zdrowo owocowo! - JABŁKO   

jablko10171.jpg jablko10172.jpg

jablko10174.jpg