Logo programu szkoła promująca zdrowie

Certyfikat przyznany szkole za spełnianie kryteriów Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  Wojewódzki Certyfikat "Szkoła promująca zdrowie"

Skład Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie

 • Dyrektor Szkoły: Marzena Wysocka
 • Wicedyrektorp: Lucyna Raszkowska - Chmura
 • koordynatorki: Hanna Kurjata, Anna Krukowska
 • rodzic: Dorota Misior
 • intendentka: Iwona Suska
 • pani pielęgniarka
 • pracownik administracji: Monika Kitowska
 • pracownik niepedagogiczny: Barbara Pietraszko   
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej;
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. 
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Nasze działania

 • konkursy promujące zdrowy styl życia,
 • imprezy z cyklu „Żyj zdrowo!”,
 • zawody sportowe,
 • pogadanki z pielęgniarką szkolną,
 • udział w projektach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „5 porcji zdrowia”,
 • obchody Światowego Dnia Zdrowia,
 • udział w projektach profilaktycznych,
 • warsztaty i szkolenia dla rodziców,
  - szkolenia dla nauczycieli i pracowników. 

Nasze działania w obiektywie:

Żyj zdrowo! - Jedz kolorowo!

         Kolaż przedstawiający dzieci przygotowujące i jedzące posiłki z warzyw

Zdrowe kanapki od najmłodszych lat...

Dzieci robiące kanapki   Dzieci jedzące kanapki   Dzieci jedzące kanapkiDzieci zachęcające do jedzenia przygotowanych posiłków

Zdrowo owocowo! - JABŁKO   

Kolarz ze zdjęć przedstawiających dzieci z maskotkami warzyw i owoców Dzieci siedzące w sali lekcyjnej i kobieta trzymająca jabłko

Dzieci z maskotkami warzyw i owoców