Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209053/sps37.zip

Sprawozdanie finansowe za rok 2020.

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202105170512/sp37_sf2020-pdf.pdf

Sprawozdania finansowe za rok 2019.

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152832.pdf

Sprawozdania finansowe za rok 2018.

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/file/4062.aspx

wersja pdf:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/file/4062.aspx