Kryteria rekrutacji na półkolonie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37

  1. Uczniowie/uczennice  SPS 37 w Gdańsku.
  2. Rodzice/opiekunowie uczniów uregulowali płatności związane z półkoloniami oraz dostarczyli niezbędną dokumentację w wyznaczonym czasie.
  3. Dzieci uczestniczące po raz pierwszy w tego typu wypoczynku lub korzystający z udziału w półkoloniach rzadko.
  4. Dzieci wychowywane przez samotnego rodzica.
  5. Dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych.