REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 37 W GDAŃSKU

L.p.

Numer zarządzenia

Data podpisania zarządzenia

Temat zarządzenia/w sprawie

Uwagi

ROK SZKOLNY 2021/22

1.

1/2021/2022

13.09.2021 r.

Uchwalenie nowego Regulaminu Pracy.

 

L.p.

Numer zarządzenia

Data podpisania zarządzenia

Temat zarządzenia/w sprawie

 Uwagi

ROK SZKOLNY 2020/21

1.

1/2020/2021

18.09.2020 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 37 – w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

 

2.

2/2020/2021

30.11.2020 r.

Wprowadzenie „Zasad pracy zdalnej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37” – w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

3.

3/2020/2021

11.01.2021 r.

Wprowadzenie „Zasad premiowania pracowników nie będących nauczycielami w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 w Gdańsku”.

 

4.

4/2020/2021

15.02.2021 r.

Całkowite zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37.

 

5.

5/2020/2021

19.02.2021 r.

Zawieszenie zajęć od 22.02-26.02.2021 r. oraz realizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

6.

6/2020/2021

25.02.2021 r.

Zawieszenie zajęć od 01.03-12.03.2021 r. oraz realizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

7.

7/2020/2021

11.03.2021 r.

Zawieszenie zajęć od 15.03-19.03.2021 r. oraz realizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

8.

8/2020/2021

19.03.2021 r.

Zawieszenie zajęć od 22.03-31.03.2021 r.  i od

07.04 – 09.04.2021 r. oraz realizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość.

 

9.

9/2020/2021

09.04.2021

Wprowadzenie nauczania hybrydowego od 12.04-16.04.2021 r.

 

10.

10/2020/2021

25.06.2021 r.

Wprowadzenie do stosowania zasad postępowania przy windykacji należności pieniężnych, do których dochodzenia zobowiązane są jednostki organizacyjne obsługiwane przez Gdańskie Centrum

Usług Wspólnych.