Dyrektor szkoły:

mgr Marzena Wysocka

e-mail: m.wysocka@sps37.edu.gdansk.pl

Wicedyrektor:

mgr Lucyna Raszkowska-Chmura

e-mail: l.raszkowska-chmura@sps37.edu.gdansk.pl

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców:

Przedstawiciele klas I-III w Radzie Rodziców:

  1. Pani Marta Adamiec
  2. Pani Aleksandra Przytarska

Przedstawiciele klas IV-VIII w Radzie Rodziców:

  1. Pani Iwona Wilczewska
  2. Pani Dorota Pełechaty
  3. Pani Danuta Zaręba