Dyrektor szkoły:
mgr Marzena Wysocka

Wicedyrektor szkoły:
mgr Lucyna Raszkowska - Chmura

Kadrę naszej placówki stanowią wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści: psycholog, pedagog, logopedzi, terapeuci i rehabilitanci. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cała kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swój warsztat pracy i podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach, warsztatach edukacyjnych i szkoleniach dotyczących metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną. Pracownicy pedagogiczni stanowią nie tylko doświadczoną i wykwalifikowana kadrę, ale jednocześnie są to ludzie o wielkim sercu, wrażliwi na los i potrzeby dzieci.

BAZA SZKOŁY:

Budynek naszej szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu z dala od zgiełku miasta, jednocześnie dotarcie do szkoły nie sprawia kłopotu (dobry układ komunikacyjny).

Uczymy się w budynku dostosowanym do potrzeb współczesnej szkoły, w którym znajdują się: 

- dobrze wyposażone, jasne, przestronne i kolorowe sale lekcyjne; 
- pracownia komputerowa z 10 stanowiskami z dostępem do Internetu; 
- dwie, ciągle doposażane sale rehabilitacyjne; 
- gabinet logopedyczny z dwoma komputerami i oprogramowaniem do specjalistycznej terapii logopedycznej;
- gabinety zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z komputerem; 
- biblioteka; 
- wyremontowana sala gimnastyczna z pełnym zapleczem; 
- boisko do piłki nożnej i siatkowej; 
- toalety dostosowane do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich; 
- gabinet psychologa; 
- gabinet pedagoga; 
- gabinet pielęgniarki; 
- stołówka i aktywnie działająca świetlica; 
- obszerny, ogrodzony plac zabaw dla młodszych dzieci.

HISTORIA SZKOŁY

 • wrzesień 1965 r. - utworzenie klas specjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 73 w Gdańsku - Brzeźnie; 

  - wrzesień 1968 r. - rozpoczęcie działalności Szkoły Specjalnej Nr 18 w budynku przy ulicy Hallera; 

  - 31 sierpnia 1972 r. - przekazanie nowego budynku przy ulicy Piastowskiej 35/37 oraz zmiana numeru szkoły;                                                                                 powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4; 

  - 17 maja 1996 r. - nadanie szkole imienia Szarych Szeregów; 

  - wrzesień 1999 r. - utworzenie Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27, w skład którego wchodzą:
  - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Szarych Szeregów oraz
  - Gimnazjum Specjalne Nr 37; 

  - rok szkolny 2004/2005 - usunięcie z nazwy szkoły słowa "specjalna" oraz zmiana numeru szkoły podstawowej z Szkoła Podstawowa nr 4 na Szkoła Podstawowa nr 37.

  - rok szkolny 2017/2018 reforma oświaty likwiduje gimnazja. Szkoła otrzymuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 37 im. Szarych Szeregów. 

DYREKTORZY SZKOŁY:

1 września 1972 - 31 lipca 1986 Nadzieżda Bonin
1 września 1986 - 31 sierpnia 1992 Edmund Bugajski
1 września 1992 - 31 sierpnia 2007 Barbara Wodnicka
od 1 września 2007 - obecnie Marzena Wysocka