Dyrektor szkoły: mgr Marzena Wysocka

Wicedyrektor szkoły: mgr Lucyna Raszkowska - Chmura

Kadrę naszej placówki stanowią wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści: psycholog, pedagog, logopedzi, terapeuci i rehabilitanci. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cała kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swój warsztat pracy i podnosi kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach, warsztatach edukacyjnych i szkoleniach dotyczących metodyki pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną. Pracownicy pedagogiczni stanowią nie tylko doświadczoną i wykwalifikowana kadrę, ale jednocześnie są to ludzie o wielkim sercu, wrażliwi na los i potrzeby dzieci.

Baza szkoły:

Budynek naszej szkoły znajduje się w pięknym otoczeniu z dala od zgiełku miasta, jednocześnie dotarcie do szkoły nie sprawia kłopotu (dobry układ komunikacyjny).

Uczymy się w budynku dostosowanym do potrzeb współczesnej szkoły, w którym znajdują się: 

 • dobrze wyposażone, jasne, przestronne i kolorowe sale lekcyjne;
 • pracownia komputerowa z 10 stanowiskami z dostępem do Internetu;
 • dwie, ciągle doposażane sale rehabilitacyjne;
 • gabinet logopedyczny z dwoma komputerami i oprogramowaniem do specjalistycznej terapii logopedycznej;
 • gabinety zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z komputerem;
 • biblioteka;
 • wyremontowana sala gimnastyczna z pełnym zapleczem;
 • boisko do piłki nożnej i siatkowej;
 • toalety dostosowane do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • gabinet psychologa;
 • gabinet pedagoga;
 • gabinet pielęgniarki;
 • stołówka i aktywnie działająca świetlica;
 • obszerny, ogrodzony plac zabaw dla młodszych dzieci.

Historia szkoły:

 • wrzesień 1965 r. - utworzenie klas specjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 73 w Gdańsku - Brzeźnie;
 • wrzesień 1968 r. - rozpoczęcie działalności Szkoły Specjalnej Nr 18 w budynku przy ulicy Hallera;
 • 31 sierpnia 1972 r. - przekazanie nowego budynku przy ulicy Piastowskiej 35/37 oraz zmiana numeru szkoły; powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4;
 • 17 maja 1996 r. - nadanie szkole imienia Szarych Szeregów;
 • wrzesień 1999 r. - utworzenie Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27, w skład którego wchodzą
  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Szarych Szeregów oraz
  • Gimnazjum Specjalne Nr 37; 
 • rok szkolny 2004/2005 - usunięcie z nazwy szkoły słowa "specjalna" oraz zmiana numeru szkoły podstawowej z Szkoła Podstawowa nr 4 na Szkoła Podstawowa nr 37.
 • rok szkolny 2017/2018 reforma oświaty likwiduje gimnazja. Szkoła otrzymuje nazwę Szkoły Podstawowej nr 37 im. Szarych Szeregów. 

Dyrektorzy szkoły:

1 września 1972 - 31 lipca 1986 - Nadzieżda Bonin
1 września 1986 - 31 sierpnia 1992 - Edmund Bugajski
1 września 1992 - 31 sierpnia 2007 - Barbara Wodnicka
od 1 września 2007 - obecnie Marzena Wysocka

Budynek szkoły, wejście do szkoły od ulicy Piastowskiej.