ZAWODY REKREACYJNO - SPORTOWE DLA DZIECI

PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH

W dniu 17.10.2019 roku w sali gimnastycznej

naszej szkoły odbyły się zawody rekreacyjno-sportowe

dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wzięło w nich udział siedmioro uczennic i uczniów.

W czasie dwóch godzin lekcyjnych przeprowadzono

pięć punktowanych konkurencji.

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem

i wolą walki. Wszyscy  startujący otrzymali upominki

a zdobywcy trzech pierwszych miejsc nagrody.

Zawody zakończyły się wspólną zabawą

przy muzyce w świetnych humorach.