W październiku Zespół Ekologicznie Kreatywnych

zorganizował dla wszystkich uczniów naszej szkoły "Święto drzewa".

Impreza poprzedzona była konkursem fotograficznym pt. „Drzewo jesieni."

Zabawa była przednia. Uświadomiliśmy sobie jaka jest rola drzewa

w przyrodzie, jak należy zachowywać się w lesie,

utrwaliliśmy nazwy popularnych drzew, wzbogaciliśmy

wiedzę na temat ochrony przyrody

i dowiedzieliśmy się co możemy zrobić z drewna.

Z makulatury i innych materiałów z recyklingu

każda klasa stworzyła swoje drzewo, wszyscy zatańczyliśmy

taniec wirujących liści. Na koniec imprezę uświetniła

degustacja owoców jesiennego sadu.