Uczniowie klasy 4b wzięli udział

w zajęciach terenowych w parku na Żabiance.

Pani Ilona Getler przygotowała zadania

z kodowania na temat wiosny,

pani Katarzyna Główczewska ćwiczenia ruchowe

na orientację przestrzenną.