Drodzy Rodzice, Opiekunowie uczniów

Od dnia 1 czerwca 2020 roku rozpoczynamy realizację zajęć rewalidacyjnych dla uczniów w szkole, zgodnie z otrzymanymi od Państwa deklaracjami udziału. Szczegółowy plan zajęć dla każdego ucznia zostanie Państwu przekazany przez wychowawcę.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły