Od dnia 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo - dydaktyczne

w klasach I - III.