Zajęcia z kodowania będą miały charakter cykliczny (raz w miesiącu)

i wezmą w nich udział uczniowie klasy 8d oraz 8b.

 

Celem spotkań będzie rozwijanie: logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole,

kompetencji informatycznych, różnych stref funkcjonowania dziecka

umożliwiających jego harmonijny rozwój, umiejętności bezpiecznego

i kreatywnego korzystania z technologii komputerowej,

wiedzy w zakresie tematów bliskich dziecku – pór roku,

świąt, emocji, rodziny, szkoły, kompetencji polonistycznych,

matematycznych, przyrodniczych, artystycznych oraz sprawnościowych,

odczytywania znaków i symboli, dokonywania klasyfikacji,

określania kierunków oraz położenia przedmiotów w przestrzeni.

Pierwsze spotkanie zostało zatytułowane „Kolory jesieni”,

a uczniowie doskonalili umiejętność odczytywania symboli graficznych,

przyporządkowywania liter do obrazka zgodnie z podanym kodem,

utrwalali nazwy kolorów oraz kierunków, a także utrwalali wiadomości o jesieni.

Prowadząca: Ilona Getler