„Zadania z kodowania” to cykl zajęć mający na celu:

uczenie logicznego myślenia,

poszerzanie kompetencji informatycznych,

naukę rozwiązywania problemów logicznych,

odczytywanie oraz  rozumienie znaków i symboli,

określanie kierunków oraz położenia przedmiotów w przestrzeni.

W tym roku w zajęciach będzie uczestniczyć klasa 4b,

a pierwsze spotkanie już za nami.

Tematem przewodnim była jesień

i odczytywanie informacji zaszyfrowanych kodami strzałkowymi.