14 grudnia spotkaliśmy się po raz kolejny

na „Zadaniach z kodowania”. Uczniowie klasy 5b opowiadali

o świątecznych tradycjach, a także rozwijali umiejętność

nazywania kierunków oraz odczytywania zakodowanych wiadomości.

Spotkanie przygotowały: Ilona Getler i Katarzyna Główczewska