W piątek 7 czerwca uczniowie klas 7 i 8b

byli  z wizytą w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 5

przy ulicy Beniowskiego 7 w Gdańsku.

Zobaczyli sprzęt strażacki, zwiedzili jednostkę

oraz dowiedzieli się na czym polega praca strażaka.

Poznali również zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego, 

w tym także wakacji.