28 marca nasza szkolna formacja taneczna „Piastowskie Promienie" reprezentowała Szkołę w X Pomorskich Spotkaniach Tanecznych

w kinoteatrze "Grom" w Gdyni. Celami i założeniami programowymi spotkań tanecznych były: integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych,

rozbudzanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, ujawnianie i rozwijanie zdolności tanecznych, umacnianie więzi koleżeńskich,

wymiana doświadczeń i poglądów oraz przede wszystkim wspólna radość i miłość do tańca. Zespół po raz pierwszy pokazał swoje umiejętności taneczne

na dużej scenie,  został nagrodzony burzą oklasków. Wszyscy uczestnicy przeglądu w nagrodę za udział otrzymali pamiątkowe puchary,

dyplomy i słodycze. Uczniów do występów przygotowały panie: Olga Wyszomirska i Katarzyna Kaczmarek.