Oferta wakacyjna

źródło: https://www.gdansk.pl

W zakresie niepełnosprawności zajęcia poprowadzi Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku:
Termin - 6-31 lipca, 9 godzin dziennie.
Ilość osób - 25
Miejsce – ul. Jagiellońska 11, siedziba PSONI
Rekrutacja: www.psoni.gda.pl

 

W zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

Fundacja Wspólnota Gdańska będzie prowadziła zajęcia o charakterze artystyczno-wychowawczym.
Termin - 6-31 lipca, 17-29 sierpnia, 9 godzin dziennie.
Miejsce - Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 25
Rekrutacja: poprzez www.ratuszkultury.pl,

Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce poprowadzi zajęcia sportowo-integracyjne z końmi.
Termin - 13 lipca - 21 sierpnia, 9 godzin dziennie
Ilość osób - 10

Miejsce –Trakt Św. Wojciecha 264
Rekrutacja z udziałem przedszkola nr 24, szkoły nr 40, Rady Dzielnicy Orunia - Św Wojciech -Lipce, przez grupę na facebooku " Gdańsk Lipce i św. Wojciech miejsce, które kocham"

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – zajęcia artystyczne, sportowe, rekreacyjne, wyjścia, gry, zabawy
Termin - 6 lipca - 21 sierpnia, 9 godzin dziennie
Ilość osób – 120, liczba osób w grupie 10
Miejsce - SP6, ZSO6, SP 86
Rekrutacja - strona gdanska.zhp.pl, FB,

Ogólnopolski Operator Oświaty - zajęcia artystyczne, zwiedzanie, ekologiczne, profilaktyczne
Termin - 27 lipca - 21 sierpnia
Ilość osób - 12
Miejsce - w Szkole Podstawowej nr 29, przy ulicy Miałki Szlak 74
Rekrutacja: w szkole

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek poprowadzi świetlicę międzykulturową - zajęcia plastyczne, sportowe, gry zabawy na powietrzu, profilaktyka
Termin - lipiec, sierpień
Miejsce - Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, 80-299 Gdańsk ul. Profesora Michała Siedleckiego 14.
Rekrutacja: www.cwii.org.pl

 

W zakresie poszerzenia stacjonarnej oferty placówek wsparcia dziennego - dodatkowe 5 godzin zajęć dziennie przez okres 4 tygodni w placówkach prowadzonych przez:

Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku - 10 miejsc
Fundacja Dla Rodziny Ogniska Nadziei - 24 miejsca