Udział klasy IIIa w zajęciach czytelniczych w bibliotece ”Manhattan”. Uczniowie utrwalali wiadomości o zimie, uczestniczyli w zabawach ruchowych oraz wykonali piękne zimowe domki.