W listopadzie w naszej szkole odbyły się spotkania

pt. „ W magicznym świecie dźwięków”.

Spotkania były zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego

projektu „Z kultura mi do twarzy”.

Dzieci klas 3b i 3c miały możliwość poznania wybranych

instrumentów muzycznych. Poznały charakterystyczną budowę,

właściwy sposób gry na instrumencie. Utrwaliły nazewnictwo,

a także poznały brzmienie każdego z instrumentów.

Szczególnie atrakcyjne dla uczniów okazała się spontaniczna gra,

a także zagadki dźwiękowe, których celem było

rozpoznanie poznanych wcześniej instrumentów.