14 czerwca uczniowie klas 7 i 8b byli w Muzeum Narodowym, 

zwiedzali wystawę sztuki nowoczesnej.