5 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

W Polsce jest to także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody, uczestnicząc w paradzie ulicami Starego Miasta,

zorganizowanej przez PSONI Koło Gdańsk.

Udział w uroczystości był okazją do świętowania 60 - lecia istnienia stowarzyszenia oraz

integracji osób z placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnościamui i ich rodzin ze społecznością Gdańska,

ale przede wszystkim zwrócenia uwagi na wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się

osoby z niepełnosprawnością intelektualną.