We wrześniu rozpoczął się cykl zajęć,

na których uczniowie klasy 5b będą wykonywać

zadania z opencachingu oraz kodowania. Tematem pierwszego

spotkania była jesień. Uczniowie utrwalali wiadomości o nowej

porze roku – omawiali jej cechy, opisywali kolory,

poszukiwali jesiennych  darów - szyszek i grzybów,

wzięli udział w wyścigu ptaków, odczytywali zakodowane

wiadomości oraz wykonywali ćwiczenia ruchowe doskonalące  

koordynację oraz znajomość kierunków.

Zajęcia przygotowały: Katarzyna Główczewska oraz Ilona Getler