W grudniu odbyły się zajęcia

z cyklu Opencaching w szkole.

Uczniowie by znaleźć skarb ukryty w klasie

musieli rozwiązać kilka zadań

związanych z rozpoznawaniem,

liczeniem i wykorzystaniem pieniędzy w życiu codziennym.