W naszej szkole działa Koło edukacji Przyrodniczej

prowadzone przez p. Dagmarę Karwacką i X. Michała Gregorowicza.

Uczniowie odbyli szereg spotkań na terenie placówki

oraz wycieczek krajoznawczych.

Tematyka spotkań miała przybliżyć zagadnienia

związane z ochroną środowiska,

fauną i florą pasa nadmorskiego,

ciekawostki przyrodnicze regionu.

Członkowie koła brali udział w warsztatach

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

poświęconych niemarnowaniu jedzenia.

Dużym powodzeniem cieszyły się: rajd po lasach oliwskich wraz z piknikiem,

wyjazd do parku w  Wejherowie i piesze wycieczki po okolicy.