W tym roku szkolnym obchodziliśmy

po raz pierwszy Święto Jeża.

Zespół Eko-kreatywny zorganizował wycieczkę

do parku aby zapoznać się ze ścieżką edukacyjną

tematycznie związaną z życiem i bytowaniem jeża wschodniego.

Podczas zajęć oglądaliśmy filmy dzięki,

którym poznawaliśmy tajniki z życia małego bohatera,

dowiadywaliśmy się o jego budowie,

diecie i rytmie życia. Zdobytą wiedzę wykorzystywaliśmy

na lekcjach plastyki i  nie tylko. Dzięki powstałej gazetce

w holu szkoły można było odkryć wiele ciekawostek

dotyczących naszego małego przyjaciela. Jednak największą

atrakcją dla uczniów było umieszczenie na terenie

naszej szkoły domków dla jeży.