23 września cała społeczność szkolna uczestniczyła w akcji Sprzątania Świata

zorganizowanej przez grupę  eko - kreatywnych. Uczniowie ze starszych klas

zaopatrzeni w rękawiczki i worki sprzątali teren wokół szkoły.

Młodsi uczniowie brali udział w spotkaniu dotyczącym rozpoznawania

i segregacji odpadów. Pomocna w tym zadaniu była bajka z udziałem Supersortera i Bioli.