14 czerwca (wtorek) 2022 r.

zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów

na spotkanie dotyczące ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Początek  o godzinie 17.00.  

Zaproszeni goście będą starali się odpowiedzieć na najważniejsze kwestie

poruszane w ankiecie przeprowadzonej wśród Państwa,

ale i pytania które nasuną się w trakcie spotkania. 

            W czasie spotkania zapewnimy opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów,  

których rodzice będą chcieli uczestniczyć w spotkaniu,

a nie maja opieki dla dzieci w tym czasie.  

Pedagog szkolny

Mariusz Sobolewski