1 oraz 4 kwietnia odbyły się zajęcia o tematyce wiosennej dla klas IIIA oraz 7. 

Podczas zajęć z edukacji polonistycznej uczestnicy omawiali wiosenne ilustracje,

ćwiczyli czytanie, rozwijali umiejętność wypowiedzi na podstawie obrazów

i własnych obserwacji, utrwalali nazwy kolorów. W ramach edukacji matematycznej

wykonali piękne kwiaty utrwalając jednocześnie znajomość figur geometrycznych

oraz umiejętność przeliczania elementów.