Spotkanie w ramach projektu Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie

  odbywało się w dwóch grupach, dzieci młodsze oraz dzieci starsze.

Tematyka spotkań była oczywiście ta sama.

Natomiast pracując z dziećmi młodszymi zdecydowanie więcej doświadczaliśmy powietrza.

Dzieciaki odpowiadały na pytanie czy powietrze widać słychać? – a jak tak to kiedy?  

Zastanawialiśmy się jak człowiek może wpływać na powietrze? Jak nim kierować?

Dzieci wymieniały szereg aktywności, sportów,

w których powietrze (wiatr) odgrywa znaczącą rolę.

Rozmawialiśmy o energii pozyskiwanej z wiatraków,

szukaliśmy informacji w sieci.

Na dzieciach piorunujące wrażenie zrobiły krótkie filmiki

dotyczące siły i mocy żywiołu – ukazujące trąby powietrze, wichury.