5 lutego cała społeczność szkolna w dwóch grupach wiekowych

wzięła udział w warsztatach ekologicznych pt. ,,Segregujemy śmieci". 

Uczniowie między innymi utrwalili wiadomości na temat segregacji odpadów.

Każdy zespół klasowy miał za zadanie wykonać w odpowiednich kolorach

pojemniki do swoich sal lekcyjnych.

Ekokreatywni propagując powyższe działania

będą organizowali cyklicznie spotkania dydaktyczne.