podziekowania-aac.jpg

Grafika ma charakter dyplomu i zawiera podziękowania dla kadry Szkoły Podstawowej Specjalnej za przygotowanie i udział uczniów w XIV Przeglądzie Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Problemami w Porozumiewaniu się.