projekt-migasz1.png

Drodzy Rodzice! 

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjny, skierowanym do grup przedszkolnych, klas nauczania początkowego, jak i dla indywidualnych osób zainteresowanych.

Realizacja zadań projektowych zaczęła się od dnia 15.09.2020 a zakończenie nastąpi 30.05.2021.

 

Autorem  i koordynatorem Projektu  jest Anna Taciak - nauczyciel Niepublicznego Przedszkola Leśna Polanka w Mechlinie, przy współpracy z dyrektorem przedszkola Paulina Fabisiak. Prowadzącą zajęcia w naszej szkole jest nauczyciel – Aldona Pander.

 

 

Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauki języka migowego. Wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez  kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografii oraz ideografii.

Język migowy pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów

w ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby „przeczytać”. Motywuje do samodzielnego wymyślania, pisania i czytania w głowie. Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ często swoim wyglądem znak przypomina faktyczną literę.

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Uczy dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nas samych. Nauka języka migowego umożliwia kontakt  z osobami z wadą słuchu. Przyczynia się do rozwoju umiejętności społecznych dziecka. Poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia.

 

Projekt jest zgody z obowiązującą Podstawą Programową oraz z 5 kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 

A więc zaczynajmy!