Absolwenci

Szkoły Podstawowej nr 37

i Gimnazjum nr 37

rok szkolny 2018/2019