29 października odbyły się pierwsze zajęcia

oparte o METODĘ SENSOPLASTYKI

dla uczniów klas 1-4  szkoły podstawowej uczęszczających do świetlicy szkolnej.          

 

Kilka ciekawych informacji o metodzie sensoplastyki.

Sensoplastyka jest inspiracją dla rozwoju emocjonalnego ucznia. To cykl zajęć mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej u dzieci

z wykorzystaniem nowoczesnych środków plastycznych i elementów metod terapeutycznych. Sensoplastyka wpływa na stymulację

wszystkich zmysłów węchu, wzroku, dotyku, smaku, oraz słuchu. To mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

Podstawą tych zajęć jest wykorzystanie sensoplastyki by pobudzać zmysł dotyku i czucie własnego ciała, by posłużyć się ruchem jako narzędziem

wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.

Podczas zajęć Sensoplastyki wykorzystywane są materiały plastyczne, które uczestnicy samodzielnie przygotowują. Są one wykonane wyłącznie

z produktów spożywczych takich jak mąka, olej, woda, barwniki spożywcze, przyprawy, aromaty, kasze, nasiona, makarony. Dzięki temu mamy

pewność, że użyte materiały są bezpieczne dla dzieci. Dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty,

a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie

i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowania się do zmian.

Sensoplastyka opiera się także na wykorzystywaniu technik arteterapeutycznych, sprzyja relaksacji.

Dziecko usprawnia funkcje psychoruchowe, rozwija zachowania społeczne i uczy się kontrolowania własnych zachowań. Uczniowie mają możliwość

współdziałania w grupie, integracji z innymi osobami, a dzięki radosnej zabawie doznają wielu pozytywnych emocji, poznają siebie, swoje ciało i własne

możliwości. W trakcie zajęć nie ma przymusu ani rywalizacji. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są naturalnie, spokojnie i dobrowolnie.

Nikt nie jest negatywnie oceniany.

Kolejne zajęcia już za miesiąc zapraszamy.