Dnia 11.10.2021 r. w świetlicy szkolnej

odbyły się zajęcia z sensoplastyki pod tytułem

,,Podróż do krainy tysiąca zmysłów - jesień”.

Podczas zajęć uczniowie wzięli udział

w zabawie ,,czarodziejski worek” zapoznając się z darami jesieni.

W kolejnej zabawie za pomocą zmysłu węchu

rozpoznawali jesienne zapachy. A na zakończenie

zajęć wykonali jesienną mandale z darów jesieni.