Uczniowie klas pierwszych po pierwszym miesiącu nauki

znają już wszystkie zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej.