W lutym uczniowie klas 8b i 8d

po raz kolejny rozwiązywali zadania w celu

odnalezienia skarbu ukrytego na terenie szkoły.

Tym razem uczniowie dowiedzieli się

co to jest rok przestępny. Powtórzyli na zajęciach

nazwy miesięcy, przydzielili je do odpowiednich

pór roku oraz wskazywali cechy charakterystyczne dla tych pór.