W ramach szkolnego Opencachingu

obyła się gra terenowa na boisku szkolnym.

Uczniowie doskonalili czytanie mapy,

poruszanie się według wskazówek

oraz przypomnieli sobie wiadomości na temat pór roku.

Wykonanie wszystkich zadań prawidłowo

skutkowało znalezieniem skarbu!