Nasza szkoła jest placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
i umiarkowanym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Jesteśmy szkołą z tradycjami, która prowadzi swoją działalność od roku 1972. 
Zapraszamy dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej 
jak i pragnące kontynuować ją w klasach starszych.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

- naukę w małych zespołach klasowych;
- bezpłatne podręczniki i materiały do ćwiczeń;
- opiekę wykwalifikowanych terapeutów - logopedów, rehabilitantów, psychologa, pedagoga;
- indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- naukę w oparciu o dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka programy nauczania;
- udział w kołach zainteresowań;
- opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do godz. 17.00;
- zajęcia w świetlicy w małych pięcioosobowych grupach, w ramach których realizowane są koła zainteresowań;
- oddzielne klasy dla uczniów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia programowe dla uczniów 
z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia programowe dla uczniów 
z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
I ETAP NAUCZANIA
KLASY I-III
I ETAP NAUCZANIA
KLASY I-III

- Religia/etyka
- Zajęcia zintegrowane
- Język angielski
- Gimnastyka korekcyjna

- Religia/etyka
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne
- Zajęcia rozwijające komunikowanie się
- Zajęcia rozwijające kreatywność
- Wychowanie fizyczne

II ETAP NAUCZANIA
KLASY IV-VIII

II ETAP NAUCZANIA
KLASY IV-VIII

- Religia/etyka
- Język polski
- Język angielski
- Matematyka
- Przyroda
- Geografia
- Biologia
- Historia
- Wiedza o społeczeństwie
- Chemia
- Fizyka
- Muzyka
- Plastyka
- Technika
- Informatyka
- Wychowanie fizyczne
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Doradztwo zawodowe
- Wychowanie do życia w rodzinie

- Religia/etyka
- Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
- Zajęcia rozwijające komunikowanie się 
- Zajęcia rozwijające kreatywność 
- Wychowanie fizyczne