dostepna-szkola-znak

DOSTĘPNA SZKOŁA to szkoła, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał.

To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic

może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia

wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

DOSTĘPNA SZKOŁA TO SZKOŁA DLA KAŻDEGO.

Główne działania, które zostaną podjęte na rzecz poprawy dostępności w naszej placówce to:

- remont trzech klas (wymiana posadzki, malowanie, nowe rolety, nowe stoliki i krzesełka)

- wymiana drzwi wejściowych do klas

- całkowita przebudowa i wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych

- remont świetlicy

- poprawa dostępności dojścia do szkoły oraz dostosowanie głównego wejścia do budynku

- wydzielenie i dostosowanie miejsc parkingowych

- szkolenia dla wszystkich pracowników

- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych

DYŻURY LIDERA DOSTĘPNOŚCI - p. Marzeny Wysockiej

 • 11.07. 2022 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 16.08. 2022 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 12.09. 2022 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 10.10. 2022 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 07.11. 2022 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 12.12. 2022 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 09.01. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 13.02. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 06.03. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 17.04. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 15.05. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 12.06. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 10.07. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00
 • 28.08. 2023 r. godz. 8.00 - 9.00

Zmiany w szkole wraz z postępowaniem prac projektowych...

sala lekcyjna po remoncie Część sali lekcyjnej przeznaczona do relaksu.

druga sala lekcyjna po remoncie część górnego korytarza obok biblioteki po remoncie

górny korytarz po remoncie

20230518_075639.jpg widok na miejsca przeznaczone dla busów przywożących i odbierających uczniów ze szkoły po remoncie

droga wiazdowa do szkoły po remoncie 20230530_074422.jpg

7.02.2023 r.

Rozpoczęły się zmiany architektoniczne na rzecz poprawy dostępności.

W połowie stycznia 2023 r. rozpoczęły się prace remontowe w budynku szkoły w ramach Projektu "Dostępna Szkoła".

Pierwszy etap prac jest już za nami.

Zakończyliśmy wymianę podłóg i oświetlenia oraz pomalowaliśmy

dwie klasy i salę terapeutyczną z zachowaniem odpowiednich kontrastów,

wymieniliśmy i dostosowaliśmy włączniki światła i kontakty.

sala lekcyjna w trakcie remontu  sala lekcyjna po remoncie

(Zdjęcia przedstawiają salę lekcyjną w czasie remontu i po jego zakończeniu.)

Odnowione zostały korytarze szkolne, wymienione oświetlenie, kontakty i włączniki.

dolny korytarz w trakcie remontu górny korytarz po remoncie dolny korytarz po remoncie

(Zdjęcia przedstawiają korytarze szkolne w czasie remontu i po jego zakończeniu)

Nadal trwają prace przy modernizacji łazienki, których celem jest

dostosowanie do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

górna łazienka dla osób z niepełnosprawnościami w trakcie remontu

(Zdjęcie przedstawia postęp prac remontowych w łazience)

Obecnie odbywają się również prace na zewnątrz budynku. Dostosowane zostanie dojście do budynku,

wytyczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w tym busów dowożących dzieci do szkoły.

widok na parking z tyłu budynku szkoły w trakcie remontu

(Zdjęcie przedstawia prace na parkingu na terenie szkoły)