6 grudnia jak co roku odwiedził

szkołę bardzo oczekiwany przez uczniów gość.

Przywiózł ze sobą piękne prezenty,

które pomagały mu pakować Elfy

z Lions Club Gedania Gdańsk.

Dziękujemy!