Spotkanie z cyklu „Makatonowa podróż przez

cztery pory roku” odbyło się 17 czerwca.

Tym razem głównym tematem było lato i wakacje.

Uczniowie klasy 7b wzięli udział w zabawach

utrwalających znajomość gestów oraz symboli PCS,

doskonalących motorykę  oraz rozwijających mowę

i umiejętność opowiadania o wakacyjnych planach.

Zajęcia przeprowadziły panie Justyna Tomaszewska i Ilona Getler.