20 października odbyło się kolejne spotkanie

z cyklu „Makaton na co dzień”.

Uczniowie klasy 8b podsumowali wiadomości

o jesieni poprzez udział w pogadance,

zabawach rozwijających mowę oraz w grze logopedycznej,

przygotowanej przez panią Justynę.

Spotkanie przeprowadziły: Ilona Getler oraz Justyna Tomaszewska.