Kolejne spotkanie z cyklu „Makaton na co dzień”

poświęcone było zimowym aktywnościom. Uczniowie klasy 8b poznali

nowe słownictwo, gesty oraz symbole graficzne związane z zimą.  

Chętnie wzięli udział w różnorodnych ćwiczeniach – układali puzzle,

dobierali obrazki w pary, zbudowali igloo.

Wielką  radość sprawiły im także zabawy ruchowe – jazda na nartach

oraz fantastycznie wykonane skoki zakończone wzorcowymi telemarkami.

Zajęcia, które odbyły się 18.01.2022, przeprowadziły Justyna Tomaszewska i Ilona Getler.