W  dniu 24.01.2022 do 28.01. 2022 r. w Szkole Podstawowe Specjalnej Nr 37 w Gdańsku,
odbył się konkurs dla wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej
pt. „Buduj kreatywnie z klockami Lego”.
Tematem konkursu było skonstruowanie z dostępnych
w świetlicy szkolnej klocków Lego budowli własnych lub na wzór słynnych zabytków architektury.
Jurorzy ocenili prace w dwóch grupach wiekowych dla klas 1-3 oraz 4-8.
Laureatami konkursu zostali:
W KLASACH 1-3
MIEJSCE I
 Mateusz R. z klasy 1a
 Adam K. z klasy 3b
W KLASACH 4-8
MIEJSCE I
Mikołaj Ch.  z klasy 7c
KAŻDY UCZESTNIK KONKURSU OTRZYMAŁ DYPLOM I SŁODKĄ NIESPODZIANKĘ.