Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie klasy 6a będą mieli możliwość

konsultacji z nauczycielami. 

Chęć skorzystania z konsultacji przez uczniów, proszę zgłaszać do wychowawcy klasy.

Termin konsultacji zostanie podany zaraz po otrzymaniu zgłoszenia.

W tabeli poniżej zestawienie możliwych sposobów kontaktu z nauczycielami.

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj konsultacji

Język polski

Aldona Szydłowska

online – komunikator dostępny dla ucznia

Matematyka

Katarzyna Główczewska

online – komunikator dostępny dla ucznia

Biologia

Hanna Kurjata

online – komunikator dostępny dla ucznia

Technika

Plastyka

Katarzyna Kaczmarek

online – komunikator dostępny dla ucznia

Muzyka

Renata Radtke

online – komunikator dostępny dla ucznia

Informatyka

Lucyna Raszkowska - Chmura

konsultacje w szkole,

online – komunikator dostępny dla ucznia

Historia

Barbara Prabucka

konsultacje w szkole

Język angielski

Agnieszka Prabucka - Sójka

konsultacje w szkole

Geografia

Anna Rycharska

konsultacje w szkole

Wychowanie fizyczne

Dagmara Karwacka

konsultacje w szkole