Szanowni Państwo,

w dniach od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. 

nasza szkoła pracuje w trybie stacjonarnym, 

zgodnie z planem zajęć.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zimowa przerwa świąteczna pozostaje w planowanym terminie

23 grudnia - 31 grudnia 2021 r. 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Marzena Wysocka