Wiosenne kodowanie klas 1-3 zaowocowało dobrą zabawą

i umiejętnościami poruszania się za pomocą szyfrów.