W kwietniu uczniowie klasy 5b pojechali na wycieczkę do Kartuz.

Uczniowie w Muzeum Kaszubskim poznali

zagadnienia związane z literaturą, kulturą materialną,  językiem,  

a także dzieje i tradycje regionalne Kaszub.

Po obiedzie - pizzy, udali się na spacer po mieście

oraz zwiedzili katedrę w Kartuzach.