W ramach realizowanego projektu

stworzony został na terenie szkoły

mały Zespół Ludowy „Kaszubskie Skrzaty”.

Głównym celem Programu było zaznajomienie

i uwrażliwienie dzieci na tradycje ludowe

poszczególnych regionów Polski, zwłaszcza Kaszub,

poznanie zespołów folklorystycznych,

instrumentów i strojów ludowych,

tańców regionalnych oraz pieśni ludowych,

a także nauka podstawowych kroków wybranych tańców.

W programie zawarte zostały także cele terapeutyczne,

wychowawcze i profilaktyczne. Ważnym elementem programu

aktywności stanowiła muzyka folklorystyczna i taniec ludowy.

Prowadzące M. Komisare, J. Blażek